KORA

חפש לפי

KORA-100

770.00 ₪ היה 855.00 ₪

KORA-125

851.00 ₪ היה 945.00 ₪

KORA-150

932.00 ₪ היה 1,035.00 ₪

KORA SHELF B-40 - פחם

470.00 ₪ היה 495.00 ₪

KORA SHELF B-40 - חול

470.00 ₪ היה 495.00 ₪

אזל
מהמלאי
KORA SHELF B-40 - forest
אזל
מהמלאי
KORA SHELF B-40 - maroon

KORA SHELF C-30 - forest

140.00 ₪ היה 155.00 ₪

KORA SHELF C-30 - חול

140.00 ₪ היה 155.00 ₪

KORA SHELF C-30 - פחם

140.00 ₪ היה 155.00 ₪

KORA SHELF C-50 - פחם

266.00 ₪ היה 295.00 ₪

KORA SHELF C-50 - חול

266.00 ₪ היה 295.00 ₪

KORA SHELF C-50 - Forest

266.00 ₪ היה 295.00 ₪

KORA SHELF C-50 - Maroon

266.00 ₪ היה 295.00 ₪

KORA HOOK Medium - פחם

49.00 ₪ היה 55.00 ₪

KORA HOOK Medium - חול

49.00 ₪ היה 55.00 ₪

KORA HOOK Medium - forest

49.00 ₪ היה 55.00 ₪

KORA HOOK Medium - maroon

49.00 ₪ היה 55.00 ₪

KORA HOOK Large - forest

59.00 ₪ היה 65.00 ₪

KORA HOOK Large - חול

59.00 ₪ היה 65.00 ₪

KORA HOOK Large - פחם

59.00 ₪ היה 65.00 ₪

KORA O - מראה

441.00 ₪ היה 490.00 ₪

KORA O - Maroon

194.00 ₪ היה 215.00 ₪

KORA O - Forest

194.00 ₪ היה 215.00 ₪

KORA O - חול

194.00 ₪ היה 215.00 ₪

KORA O - פחם

194.00 ₪ היה 215.00 ₪