מתלים


מתלה קו- שחור

140.00 ₪ היה 150.00 ₪

שלישיית מתלים - קו

399.00 ₪ היה 420.00 ₪

חמישיית מתלים- קו

589.00 ₪ היה 630.00 ₪

סולם ברזל פחם

645.00 ₪ היה 715.00 ₪