מתלים


אזל
מהמלאי
שלישיית מתלים - קו
אזל
מהמלאי
מתלה קו- עץ אלון טבעי
אזל
מהמלאי
חמישיית מתלים-  קו
אזל
מהמלאי
מתלה קו- שחור
אזל
מהמלאי
מתלה מתכת שחור