הנה הוא מגיע! גראז' סייל 2024 - שיתקיים החודש בין 19-21 לחודש.
שווה לשריין תאריך ביומן, להירשם ולהגיע. אירוע כזה קורה פעם בשנה.