total look- מדפי g+ מתלים + לוח פחם

חפש לפי

אזל
מהמלאי
שלישיית מתלי בטון

מדף G - אפור פחם

418.00 ₪ היה 475.00 ₪

לוח מגנטי פחם 60/60

405.00 ₪ היה 450.00 ₪

שלישיית מתלי עץ

78.00 ₪ היה 89.00 ₪

לוח מגנטי פחם 30/60

387.00 ₪ היה 430.00 ₪

מדף G - צבע חול

418.00 ₪ היה 475.00 ₪

לוח מגנטי חול 60/60

405.00 ₪ היה 450.00 ₪