SPRING SALE

חפש לפי

M כד בטון

115.00 ₪ היה 125.00 ₪

מדף H - פחם 95 ס"מ

385.00 ₪ היה 430.00 ₪

שלישיית מתלים - קו

446.00 ₪ היה 480.00 ₪

מדף G - אפור פחם

400.00 ₪ היה 450.00 ₪

מדף Clean55 -צבע פחם

225.00 ₪ היה 250.00 ₪

לוח מגנטי פחם 60/60

340.00 ₪ היה 385.00 ₪

ספסל פחם

1,035.00 ₪ היה 1,150.00 ₪

מדף Clean75 - צבע פחם

265.00 ₪ היה 295.00 ₪

מדף vav 120 סמ⁩

310.00 ₪ היה 350.00 ₪

לוח מגנטי פחם 30/60

320.00 ₪ היה 365.00 ₪

חמישיית מתלים- קו

697.00 ₪ היה 750.00 ₪

שלישיית מתלי עץ

70.00 ₪ היה 89.00 ₪

מגש בטון ואלון

310.00 ₪ היה 350.00 ₪

כד בטון שחור M

115.00 ₪ היה 125.00 ₪